والترو ، خورشید خانه شما

 

پکیج زمینی کندانس  جنرال والترو     مدل K

                         

فن دار/ آنالوگ                                                                      100KW